Centrum szkoleniowe

Dietetyka / coaching / psychodietetyka

Misja

Szerzenie rzetelnej wiedzy dietetycznej,  uzupełnionej w podejście coachingowe oraz psychodietetyczne. Podnoszenie kwalifikacji i efektywności dietetyków oraz budowanie świadomości i poprawa zdrowia osób niezwiązanych z branżą żywieniową.

Wizja

Centrum Szkoleniowe – miejsce, w którym doskonali specjaliści o ugruntowanej wiedzy dietetycznej dzielą się swoim doświadczeniem i zdobytą wcześniej wiedzą w sposób prosty i klarowny. Nowoczesna firma obejmująca swoją działalnością dowolne miejsce w Polsce.

Wartości

Elastyczność – zmieniamy się dla Państwa! Niestraszne nam nowe wyzwania. Wychodzimy z założenia, że wysoka jakość przekazywanej przez nas wiedzy jest najważniejsza, a formę dopasowujemy do Państwa potrzeb.

Rzetelność – informacje przekazywane podczas naszych warsztatów są sprawdzone i przetestowane w naszych gabinetach. Ciągle podnosimy swoje kompetencje, aby uczyć zawsze najefektywniejszych rozwiązań. Argumentujemy i rzeczowo odpowiadamy na każde pytanie!

Entuzjazm – mamy stały i niegasnący zapał do pracy. Wszelkim naszym działaniom towarzyszy radość i samospełnienie. Wiedza przekazywana jest w lekkiej formie i przyjaznej atmosferze. Każde zlecenie traktujemy jak dobrą zabawę!